Η 14η ΠΕΕΑ στο fb

https://www.facebook.com/astroexormisi.gr

Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Ντέκα για την όμορφη φωτογραφία.