Η 14η ΠΕΕΑ στο fb

https://www.facebook.com/astronomiki/?eid=ARBu8vCyTkR30bZ5DnzCUbPhz8b8bRB017RsG_LZMTIKJXkos1Ca-yLAOQV9-RmHkLRzCUkrcPicbwpk

Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Ντέκα για την όμορφη φωτογραφία.