Πρόγραμμα

Η τοποθέτηση των ομιλητών στο πρόγραμμα θα γίνει σε συνεννόηση μαζί τους και σύμφωνα με τους χρόνους που οι ίδιοι έχουν επιλέξει για την ομιλία τους.

Η αρχική τοποθέτηση στο παρακάτω πρόγραμμα είναι προσωρινή.